کارگران شهرداری بیجار واقع دراستان کردستان پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند و حق بیمه‌شان نیز پرداخت نشده است. به گفته‌ی کارگران، اختلاف میان شهرداری و شورای این شهر بالا گرفته و این دو به مطالبات کارگران رسیدگی نمی‌کنند. یکی از کارگران گفته ‌است مستاجر است و دو فرزندش دانش‌آموزند و تعویق حقوق مشکلات زیادی برای او و خانواده‌اش ایجاد کرده است. او از اعضای شورای شهر پرسیده است: «آیا شرمساری یک پدر که نتواند حداقل‌های زندگی را برای فرزندش تامین کند تجربه کرده‌‌اید؟ آیا شما می‌دانید فرزند من زنگ تفریح مدرسه باید چشمش به دستان دوستانش باشد که آنها چه خوراکی‌های رنگارنگی می‌خورند اما او از داشتن لقمه نان و پنیر خالی هم محروم است؟» تعویق مطالبات کارگران شهرداری به شهرداری بیجار منحصر نیست و کارگران شهرداری‌های دیگری در استان‌های مختلف ایران با مشکل تعویق مطالبات و عدم تمدید دفترچه بیمه درمانی روبرویند.