یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش روی مجلس ایران گفته قهر با صندوق رأی خواسته دشمنان ایران است. او گفته: «اگر پشتیبان ولایت فقیه هستیم باید با شکم گرسنه هم رأی بدهیم.» سید راضی نوری درباره تفاوت سیاسی انتخابات مجلس یازدهم با سایر انتخابات‌ها گفته: «مردم در شرایط فعلی دغدغه اقتصادی دارند و به کسی رأی می‌دهند که دغدغه اقتصادی داشته باشد. به نظرم مسائل و برنامه‌های اقتصادی عامل متمایز کننده انتخابات دوم اسفند با دیگر انتخابات‌هاست.»