ظریف: با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از «NPT» خارج می‌شویم

ظریف در مجلس در توضیح گام بعدی ایران در برجام گفت: اگر اروپایی‌ها پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستند، ایران از پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای خارج خواهد شد.