پنهانکاری وزارت کار درباره مرگ کارگران معدن

به گفته یک مدیرکل وزارت کار، آمار حوادث کاری معدن ایران کاهش یافته و در سال جاری ۱۰ کارگر معدن جان خود را از دست داده‌اند. اما از ابتدای پائیز تا کنون خبر مرگ ۱۸ معدنکار منتشر شده است.