در نظام ولایی کدام پزشکان «گُم» می‌شوند و چه کسانی بالا می‌روند؟

ایرج مصداقی − استخدام در وزارت بهداشت و بیمارستان‌‌ها و دانشگاه‌های دولتی بر پایه‌ی تخصص و توانایی علمی و عملی نیست؛ تعهد به مکتب و سرسپردگی به نظام در اولویت قرار دارد.