واکنش ترامپ به کتاب منتشر نشده بولتون درباره ماجرای اوکراین: بازارگرمی است

پیش‌نویس کتاب بولتون ممکن است بر روند استیضاح ترامپ تأثیر بگذارد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید انتشار این کتاب به واقعیت‌ها ربطی ندارد.