سقوط هواپیما در افغانستان ــ گفت‌و‌گو با وحید پیمان، سردبیر هشت صبح افغانستان

سردبیر روزنامه هشت صبح کابل با انتقاد از اطلاع‌رسانی دولتی می‌گوید سه ساعت پس از اعلام سقوط هواپیما دستگاه‌های ردیاب هوایی کشور هنوز قادر به رد یا تایید خبر نبوده‌اند.