وزارت بهداشت: ویروس کرونا به ایران نرسیده است

وزارت بهداشت ایران می‌گوید برای کنترل بیشتر درخواست کرده‌ که دریافت ویزای ورود شهروندان چین به دریافت کارت سلامت مشروط شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا و تلفات در چین رو به افزایش است.