کرونا: سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری اعلام کرد

گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به اتفاق آرا پشت درهای بسته در وین به این تصمیم رسیدند. مقام وزارت بهداشت ایران اعلام کرد ویروس کرونا مرزی نمی‌شناسد.