مادران خاوران، فروغ جنبش دادخواهی‌اند ــ به یاد عالیه علی‌پور

عالیه علی‌پور، یکی دیگر از مادران خاوران و مادر منصور (مهدی) جهانگیری درگذشت. او هرگز از تلاش برای دادخواهی و تحقق عدالت دست نکشید.