استیضاح ترامپ: تهدیدی که فرصت می‌شود؟

اگر برخی نمایندگان دموکرات سنا به تبرئه دونالد ترامپ رای دهند، او می‌تواند از جریان استیضاح خود فرصتی برای پیروزی در انتخابات آینده بسازد.