برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)، خبر از احضار پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به دادسرا داده‌اند. سلحشوری به اتهام «تبلیغ علیه نظام با هدف تشویش اذهان عمومی» احضار شده است. به گزارش آنا، پروانه سلحشوری صبح روز شنبه ۱۲ بهمن احضار شده است: «او پس از انجام تحقیقات و صدور قرار از سوی بازپرس، از حکم مقام قضایی تمکین نکرده و از تودیع وثیقه و معرفی کفیل خودداری کرده است، لذا احتمال بازداشت این نماینده وجود دارد.» سلحشوری از جمله نمایندگان منتقد مجلس دهم بود. او در واکنش به سرکوب اعتراضات آبان ماه ۹۸ گفت که حکومت جواب معترضان را با گلوله و بازداشت داده است، مسئولیت سرکوب را نمی‌پذیرد و حاکمان مشغول بازی کی بود کی بود من نبودم هستند. او همچنین دو ماه پیش در نطق جنجالی خود در مجلس، «استبداد سرکش» در جمهوری اسلامی را هدف حمله قرار داد و از شیوه حکمرانی در ایران به شدت انتقاد کرد. سخنرانی این نماینده با فریادهای چند تن از دیگر نمایندگان همراه شد و برای دقایقی مجلس ایران را متشنج کرد.