«مافیای مخدر می‌تواند نماینده وارد مجلس کند»

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است مافیا در برخی شهرهای کوچک با یک میلیارد تومان نماینده وارد مجلس می‌کند و برخورد دستگاه قضایی با خاطیان قاطع و محکم نبوده است.