کارگران پتروشیمی اروند، از صبح یکشنبه ۱۳ بهمن باردیگر در اعتراض به تصمیم شرکت مبنی بر تغییر وضعیت قراردادی خود به قرارداد حجمی، دست از کار کشیدند و در محل کار تحصن کردند. به گزارش منابع خبری نزدیک به کارگران پتروشیمی اروند در استان خوزستان، شرکت پتروشیمی اروند تصمیم دارد در قرارداد با پیمانکار جدید، قرارداد کارگران را به حجمی تبدیل کند. کارگران معترض می‌گویند که کارفرما همچنین با حذف سرویس‌های ایاب و ذهاب و امکان ثبت اثر انگشت در روزهای آخر هفته و تعطیل به دنبال کاهش ساعت اضافه‌کاری آنها است. شرکت همچنین پاداش‌های تولید و بهره‌وری را هم حذف کرده و از حضور کارگران زنان در روزهای آخر هفته جلوگیری می‌کند. پتروشیمی اروند در شهرستان بندر ماهشهر در استان خوزستان واقع شده است.