خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی یکشنبه ۱۳ بهمن از افزایش سه برابری آمار ازدواج «دختران هرگز ازدواج نکرده با مردانی که قبلاً تجربه ازدواج داشتند» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ خبر داد. براساس این گزارش در سال ۹۷، ۶,۹ درصد کل ازدواج‌هایی به ثبت رسیده مربوط به این گروه بوده است. همچنین در این دوره سهم ازدواج «مردان هرگز ازدواج نکرده با زنانی که قبلاً تجربه ازدواج داشتند»، از یک درصد ۹۲ به ۴.۹ درصد افزایش یافته است که رشد نزدیک به ۵ برابری را نشان می‌دهد. از نکات قابل توجه این آمار که به استناد گزارش سازمان ثبت و احوال و مرکز آمار اعلام شده است، کاهش آمار ازدواج افرادی است که برای اولین بار تجربه ازدواج دارند. آمار این گروه از ۹۵,۳ درصد کل ازدواج‌ها به ۷۸,۴ درصد نزول کرده است.