ده‌ها تن از کارگران بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور یکشنبه ۱۳ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی مقابل ساختمان استانداری فارس تجمع کردند. این کارگران که از ۱۳ سال قبل بیکار شدند همچنان به دنبال مطالبات مزدی، سنوات و پاداش خود هستند و طی سال‌های گذشته بارها مقابل ساختمان نهادهای دولتی در استان فارس و تهران تجمع و تحصن کردند. کارگران بازنشسته معترض که باردیگر، پس از تحقق نیافتن وعده مسئولان دولتی مبنی بر پرداخت مطالبات مزدی‌شان مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند، به خبرگزاری دولتی کار ایران، (ایلنا)، گفتند؛ میزان مطالبات هر یک از آنها بدون احتساب خسارت تاخیر و تادیه، ۳۵ میلیارد تومان است و با احتساب این موارد به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. معترضان تغییر ترکیب هیات اجرایی و هیات حمایت از صنایع که از زمان واگذاری مجدد این شرکت به دولت، اداره آن را عهده دار است، از دیگر خواسته‌های خود عنوان کردند. به گزارش ایلنا، معاون سیاسی استانداری فارس در جمع معترضان حاضر شد و وعده کرد که به مطالبات آنها رسیدگی کند.