یکی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب (آبفا) کامیاران در استان کردستان، مدیر این شرکت را به آتش کشید. به گفته مسئول روابط عمومی آبفا، کارمند معترض دستگیر و مدیرعامل هم به بیمارستان منتقل شد. ادریس شریفی، مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سنندج، یکشنبه ۱۳ بهمن به خبرگزاری فارس گفت: حال مدیر آبفای کامیاران مساعد است، او به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان است. مدیر آبفای کامیاران ظهر یکشنبه هدف خشم یکی از کارکنان این شرکت قرار گرفت. نام این کارمند تا به حال فاش نشده است. به گفته شریفی، او با ظرف محتوی بنزین وارد اتاق مدیر شد و با پاشیدن بنزین روی وی که در نزدیکی بخاری ایستاده بود، موجب شعله ور شدن و سوختگی مدیر خود شد. رئیس روابط عمومی آبفای سنندج «تذکرهای مدیر به کارمند خاطی» را علت این حادثه عنوان کرد و توضیح بیشتری ارائه نکرد. او گفت که مدیر آبفای کامیاران دچار سوختگی شده اما جای نگرانی نیست.