شرایط پذیرش دانشجویان ایرانی در هلند دشوارتر می‌شود

دولت هلند سال گذشته ۴۰۰ دانشجوی ایرانی را به ظن «جاسوسی» برای تهران، در تمام دانشگاه‌های هلند زیر نظر داشت. دولت در نهایت ده‌ها دانشجوی ایرانی را «خطر بالقوه» شمرد.