حوادث کار در استان لرستان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری افزایش یافته است. حوادث کار منجر به مرگ در این دوره ۴۱ درصد و حوادثی که منجر به مصدومیت کارگران شده ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. سقوط از بلندی بیشترین عامل مرگ ناشی از حوادث کار بوده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه ۱۷ بهمن در این رابطه به نقل از حمید رضا نظیفی، مدیر کل پزشکی قانونی لرستان نوشت: «در ۹ ماهه سال جاری در لرستان ۱۷ نفر در حوادث کار جان باختند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱. ۶ درصد افزایش یافته است.» به گفته‌ی نظیفی، در همین بازه زمانی ۵۹۵ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۷۹ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بوده‌اند. آمار مصدومان نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. آمار حوادث ناشی از کار منجر به مرگ در سطح کشوری نیز افزایش یافته است. به گزارش پزشکی قانونی در شش ماه اول سال ۹۸ تعداد ۸۹۸ تن در اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند که به نسبت مدت مشابه سال قبل هفت و نیم درصد افزایش یافته است. آمار دولتی تنها بیانگر گوشه‌ای از حوادث ناشی از کار است که به مصدومیت و یا مرگ کارگران منجر می‌شود.