تراژدی کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران: «انگار معتادها آشغالند»

شاید بتوان چکیده یافته‌های پژوهش نسیم روشنایی درباره شکنجه و آزار جسمی و روحی در کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران را در این جمله‌های «رضا» خواند، یکی از کسانی که تجربه‌هایش را با زمانه در میان گذاشت: «در کمپ‌هایی که ماده شانزدهی‌ها را می‌آورند ضرب و شتم شدید وجود دارد… می‌گویند معتاد را جمع‌آوری کنیم. انگار معتادها آشغالند. انسان را که جمع نمی‌کنند. اینها کلمه هستند اما بعضی چیزها از پشت کلمات پیداست.»