کرونا، حکومت پنهان‌کار، و راهپیمایی ۲۲ بهمن

جویا آروین − در ایران مردم نگران‌اند که نکند حاکمیت در باره شیوع کرونا به آنان دروغ بگوید و دربار‌ه‌ی آمار مبتلایان به این بیماری در ایران پنهان‌کاری کند.