به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا)، دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران، حکم محکومیت یک متهم در تهران را که پیشتر به‌خاطر اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم شده بود، تایید کرد. به‌نوشته هرانا این متهم که رضا نام‌ دارد، پیشتر در جریان یک پرونده «سرقت‌های سریالی» به اتهام ۱۶ فقره سرقت در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفته بود. قاضی پرونده برای او حکم «قطع دست» و برای متهم دیگر با ۸ فقره سرقت حکم حبس صادر کرده است. با اعتراض متهمان به این احکام، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور اما حکم قطع دست رضا را تایید و حکم حبس متهم دیگر را نقض کرده است. براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست صراحتا ممنوع است. احکام غیرانسانی و ظالمانه قطع اعضای بدن در شرایطی در محاکم قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود که پرونده بسیاری از اختلاسگران و مقامات حکومتی که از اموال عمومی سوء استفاده‌های سنگین کرده‌اند، مسکوت مانده است.