به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دادگاه فرید لطف‌آبادی، هیراد پیربداقی و رهام یگانه امروز ۲۰ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد. هنوز از جزییات دادگاه سه فعال کارگری هفت تپه اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش داده که حکم دادگاه متعاقباً به آنها اعلام خواهد شد. این سه فعال کارگری به هنگام برگزاری دادگاه متهمان پرونده زندانیان نیشکر هفت‌تپه در همبستگی با آنان مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند اما نیروهای امنیتی آنها را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. به گزارش صفحه تلگرام «اتحادیه آزاد کارگران ایران» اتهام فرید لطف‌اللهی و رهام یگانه «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به خاطر حضور در کنار خانواده‌های کارگران بازداشتی هفت‌تپه و اتهام هیراد پیربداقی علاوه بر آن، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بهانه فعالیت در کمپین هفت‌تپه و نشریه گام است.