رئیس کل بیمه مرکزی درباره افشای حقوق مدیران گفت گرچه بیمه مختار است حقوق‌ها را افشا کنند، اما اجباری به افشای حقوق‌ مدیران ندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، بیستم بهمن ماه، غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی درباره افشای حقوق و دستمزد مدیران شرکت‌های بیمه‌ای گفت: «مدیران شرکت‌های دولتی طبق قانون حقوق دریافت می‌کنند و اگر یک ریال بیشتر بگیرند طبق قانون با آنها برخورد می‌شود. مدیران شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی براساس رابطه سهام‌دار و مدیر حقوق می‌گیرند و ما در مقام ناظر حق نداریم در این جریان ورود کنیم.» رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: «طبق قانون، نه سازمان بورس و نه بیمه مرکزی دستوری برای افشای حقوق مدیران شرکت‌های بیمه‌ای ندارند، چندین بار موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در این رابطه هر چند مختاریم فیش حقوقی را افشا کنیم اما اجباری هم در این رابطه نداریم.» سلیمانی با بیان اینکه «کار خوبی» نیست فیش حقوقی مدیران را منتشر کنیم و باعث عزل آن فرد شویم، گفت: «شخصا از وزیر جویا شدم و می‌دانم که دلیل برکناری یکی از مدیران بیمه‌ای به دلیل دریافت حقوق بالا نبوده است. باید همه موضوعات بر روی ریل قانون قرار بگیرد و نه با تبلیغات و جو سازی‌ها.»