با بالا گرفتن اختلاف اصول‌گرایان «احمدی‌نژادی‌ها» سر رسیدند

نقاب‌ها کنار رفت و دو جناح اصلی اصول‌گرایان وارد جدل و اتهام‌زنی متقابل شدند. در همان حال جمعی از وزیران و معاونان احمدی‌نژاد لیست مستقل ارائه دادند.