سیگار: بازسازی افغانستان هزینه انسانی بالایی داشته است

دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید در پروژه‌های عمدتاً آمریکایی برای بازسازی افغانستان، دو هزار و ۲۱۴ نفر کشته و دو هزار و ۲۹۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.