سازمان بهداشت جهانی به کروناویروس این نام را داد COVID-19. کووید۱۹ این امتیاز را دارد که از نام قبلی به اعتبار مشخص‌تر بودن و جلوگیری از بدفهمی بهتر است، ضمن اینکه در آن اشاره‌ای به مکانی خاص، یا حیوانی خاص نیست. Co در این نام‌گذاری مخفف corona است، VI مخفف virus است، و D مخفف disease به معنای بیماری.