برنی سندرز، سناتور آمریکایی ازحزب دموکرات با گرایش چپ در رقابت درون‌حزبی دموکرات‌ها در ایالت نیوهمپشایر بااختلافی کم نسبت به پیت بوته‌جج پیروز شد. بوته‌جج که هفته گذشته انتخابات درون‌حزبی پرحاشیه در ایالت آیوا را با اختلافی بسیار اندک از سندرز برده بود، در جایگاه دوم قرار گرفت. سندرز در جمع طرفدارانش در نیوهمپشایر گفت: «این پیروزی آغازی بر پایان دونالد ترامپ است.»  سندرز در انتخابات نیوهمپشایر۲۵,۷ درصد آرا را به دست آورد. بوته‌جج به ۲۴,۴ درصد آرا دست پیدا کرد و امیکلوبوچار صاحب ۱۹,۷ درصد آرا شد. الیزابت وارن ۹,۳ درصد آرا و جو بایدن ۸,۴ درصدآرا را از آن خود کردند. کسی که بتواند از رقابت‌های درون حزبی بیشترین موکلان انتخاباتی را کسب کند، با تایید کنوانسیون ملی دموکرات‌ها، رقیب دونالد ترامپ درانتخابات نوامبر‌ سال آینده خواهد بود.