خدیجه آذر بویا مادر خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج که همراه با شش زندانی دیگر در پرونده قتل ماموستا عبدالرحیم تینا بعد از ۱۰ سال تحمل حبس برای بار دوم به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواست که مانع از اجرای حکم اعدام فرزندش شود. خدیجه آذر بویا در نامه خود می‌پرسد: چگونه ممکن است شعبه ۴۱ دیوان عالی حکم اعدام را که یک بار نقض کرده برای بار دوم تأیید کند؟ مادر این زندانی می‌گوید به سبب تبعید پسرش به زندان رجایی‌شهر کرج و دوری راه موفق نشده به طور منظم به ملاقات او برود: « ۱۰ سال پای تلفن نشستن و تنها نصیبم از پاره تنم، فقط شنیدن صدایش باشد و به مرور زمان دیگر فراموش کنم‌ که چهره فرزندم چه شکلی بود.»