سازمان امداد و نجات کودکان پنجشنبه ۱۳ فوریه/ ۲۴ بهمن اعلام کرد که ۴۱۵ میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در سراسر جهان در مناطق بحرانی زندگی می‌کنند. به این ترتیب از هر شش کودک و نوجوان در جهان ما یک نفر جنگ‌زده است. گزارش سازمان امداد و نجات کودکان با توجه ویژه به قاره آفریقا بر اساس آماری است که از سال ۲۰۱۸ در دست است. تنها در قاره آفریقا ۱۷۰ میلیون کودک و نوجوان در مناطق بحران‌زده و یا جنگ‌زده سکونت دارند. بر همین اساس ۱۲۱۷۰ کودک و نوجوان در درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند: ۱۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷. بر اساس یافته‌های سازمان امداد و نجات کودکان در سال ۲۰۱۸ گروه‌های مسلح حدود ۲۵۰۰ کودک را ربوده‌اند که ۸۰ درصد آن‌ها پسران بودند. ۸۷ درصد دختران ربوده شده قربانی تجاوزهای جنسی شده‌اند.