کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز به کار کرد

«جهان بدون غرب» از مهم‌ترین موضوعات کنفرانس امنیتی مونیخ است. تنش ایران و آمریکا و همینطور بحران لیبی و سوریه نیز به بحث گذاشته می‌شود.