ایران شناسی در ترکیه

امیر ارسلان صحت – ایران‌شناسی در مراکز دانشگاهی ترکیه چه وضعیتی دارد؟ گزارشی در این باره با توجه به نشست یک کارگروه در باره منابع تاریخ ایران در استانبول در فوریه ۲۰۲۰.