محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، در مراسم تقدیر از توانمندی‌های تولیدی صنایع داروئی و تجهیزات پزشکی کشور، گفت: «میزان خروج غیررسمی دارو از ایران به کشورهای منطقه رقم بسیار بزرگی است». او اما این رقم را اعلام نکرد. به‌گفته شانه‌ساز در سال ۹۷ ایران حدود ۳,۷ میلیارد دلار ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی داشته است که در سال ۹۸ این رقم به حدود ۳ میلیارد دلار رسید که بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. او این رقم را مناسب خواند و گفت باید میزان خروج غیررسمی دارو از ایران را به صادرات رسمی کشور تبدیل کنیم.