هراس‌افگنان خارجی، مهمانان ناخوانده برای تداوم جنگ در افغانستان

هزاران پیکارجو از بخش‌های مختلف جهان در کنار طالبان، داعش و القاعده، جنگ افغانستان را سنگین، امنیت منطقه و جهان را با خطر جدی روبرو ساخته‌اند. ولی آرین در این گزارش، نقش جنگی و پشتیبانی این پیکارجویان خارجی را از آسیای مرکزی، جنوب آسیا و تا خاورمیانه، کشورهای اروپایی و افریقایی، پژوهش کرده است. از هر سه جنگجوی طالب یک نفرشان از پیکارجویان خارجی است.