عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران صبح سه‌شنبه ۲۹ بهمن از تشکیل ۲۲ هزار پرونده «قصور پزشکی» در سال جاری خبر داد که در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گفته او در سال گذشته (۱۳۹۷) ۲۰ هزار پرونده در خصوص «قصور پزشکی» در کمیسیون‌های مرتبط تشکیل شد که در ۴۶ درصد این پرونده‌ها قصور به اثبات رسید. مسجدی همچنین گفت که قصور پزشکی در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است. به گفته او پرونده‌های قصور پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود و چنانچه پزشکان اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکنند، روند تشکیل پرونده قصور پزشکی رو به افزایش خواهد بود.