رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران از وجود ۴۲۰ حوزه دشت ممنوعه از مجموع ۶۰۹ حوزه، در ایران خبر داد و این آمار را «فاجعه‌بار» دانست. علیرضا شهیدی سه‌شنبه ۲۹ بهمن گفت که ۹۰ درصد دشت‌های ایران «از حالت تعادل خارج شده است». او این وضعیت را «بحرانی بزرگ برای کشور» عنوان کرد و گفت: «از سال ۸۹ تا ۹۳، ۱۵۰ دشت کشور حوزه آبخوان ندارند و عملا ۱۰ درصد از حوزه‌های آبخوان‌ها دشت‌هایی هستند که در حالت تعادل در آن‌ها برقرار است». شهیدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در «کمربند خشک دنیا»، نسبت به افزایش فرونشت زمین در ایران هشدار داد و گفت: «با کاهش بارش‌ها، با کاهش آب مواجه‌ایم و این امر پدیده فرونشست را ایجاد می‌کند ضمن آنکه یکسری از دشت‌ها نیز خشک می‌شود و این تبدیل به کانون‌های گردوغبار خواهد شد». به گفته شهیدی ایران به لحاظ طبیعی سرزمینی مخاطره خیز است «به گونه‌ای که گفته می‌شود از ۴۳ مخاطره طبیعی که در دنیا شناخته شده است، ۳۴ مخاطره آن در ایران رخ می‌دهد».