«سال آینده بازنشستگان باز هم فقیرتر خواهند شد»

لایحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را ۱۵ درصد تعیین کرده و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر آن مهر تائید زده است. این لایحه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.