یک پزشک از قم: شرایط بد است

یک پزشک متخصص در قم از وضعیت قرنطینه بیمارستان‌ها در این شهر، توصیه حکومت به پنهانکاری درباره کرونا، و شیوع ویروس به دیگر شهرهای ایران می‌گوید.