پول کثیف: انتخابات و عطش راه‌یابی به مجلس

از موضوعاتی که با نزدیک شدن به هر انتخاباتی در ایران داغ می‌شود، بحث تخلف در انتخابات به روش‌های گوناگون است. مسئله فساد مالی کاندیداها و ورود «پول‌های کثیف» در زمان تبلیغات انتخاباتی، یکی از بحث‌هایی است که دست‌کم از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این‌سو، به معضل جدی برای برگزارکنندگان انتخابات، از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور تبدیل شده است.
اکنون بار دیگر در آستانه برگزاری دور اول انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند، توجه‌ها نسبت به بکارگیری «پول‌های کثیف» در زمان تبلیغات انتخاباتی توسط کاندیداها برای بالا بردن میزان موفقت و ورود به مجلس بالا گرفته است. زمانه در پادکستی به صورت اختصاصی به بررسی موضوع «ورود پول‌های کثیف در انتخابات» پرداخته است. رضا دقتی، ناظر مستقل بین‌المللی در انتخابات‌، مهمان این برنامه است.