ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آبان خونین

از مهرناز صالحی و حمید طباطبایی، هنرمندان ساکن هلند به تازگی اثری منتشر شده با عنوان «آبان خونین». به گفته مهرناز صالحی این کار به یاد جان‌باختگان راه آزادی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ سروده و ساخته شده است. در این قطعه مهرناز صالحی و مجید کرجی همصدا می‌خوانند، حمید طباطبایی پیانو نواخته و آن را تنظیم کرده و ایمره کبلوسک با ویولنسل گروه را همراهی کرده است. یوهان زوآرت این کار را ضبط و ویرایش کرده است.

از مهرناز صالحی و حمید طباطبایی، هنرمندان ساکن هلند به تازگی اثری منتشر شده با عنوان «آبان خونین». به گفته مهرناز صالحی این کار به یاد جان‌باختگان راه آزادی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ سروده و ساخته شده است. در این قطعه مهرناز صالحی و مجید کرجی همصدا می‌خوانند، حمید طباطبایی پیانو نواخته و آن را تنظیم کرده و ایمره کبلوسک با ویولنسل گروه را همراهی کرده است. یوهان زوآرت این کار را ضبط و ویرایش کرده است.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

متن شعر خوانده شده در این اثر:

ایرانم خونین شد..باری دیگر شب آمد

شرمت باد ای دژخیم..روزت خواهد سرآمد

هرکران..با فغان ..مشتها.. برهوا

برکند.. خشممان..دشمن دیرپا

یکی کنیم راهمان را..سحر کنیم شاممان را.. رها کنیم خاکمان را

راهی دیگر جوییم

باری دیگر پوییم

بافریادی گوییم

آزادی

هرزمان..افکند..نور عشق.. شورها

لاله ها.. سرزند ..از تن.. سبزه ها

یکی کنیم راهمان را..سحر کنیم شاممان را..رها کنیم خاکمان را

افق چه روشن است

گُواه رَستَن است

زوال دشمن است

تا پیروزی

ایرانم

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.