آبان خونین

از مهرناز صالحی و حمید طباطبایی، هنرمندان ساکن هلند به تازگی اثری منتشر شده با عنوان «آبان خونین». به گفته مهرناز صالحی این کار به یاد جان‌باختگان راه آزادی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ سروده و ساخته شده است. در این قطعه مهرناز صالحی و مجید کرجی همصدا می‌خوانند، حمید طباطبایی پیانو نواخته و آن را تنظیم کرده و ایمره کبلوسک با ویولنسل گروه را همراهی کرده است. یوهان زوآرت این کار را ضبط و ویرایش کرده است.