وزیر اطلاعات نگران «نُرم قابل قبول» مشارکت در انتخابات است

ستاد انتخابات زمان اخذ رأی در انتخابات مجلس را ابتدا دو ساعت و تا ساعت ۲۰ شب و سپس یک بار دیگر تا ۲۲‎ شب به وقت ایران در سراسر کشور به جز استان چهارمحال و بختیاری تمدید کرد. سطح مشارکت تا کنون اندک بوده است.