ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید علی خامنه‌ای در شکنجه نیلوفر بیانی مسئولیت دارد. قدیانی گفته: «مسئول اصلی این فاجعه، مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای‌ست چون این نهاد‌های سرکوبگر فقط از او فرمان می‌برند و با اشارات مستقیم و غیر مستقیم او عمل می‌کنند بنابراین باید پاسخگو باشد.» نیلوفر بیانی در نامه‌هایی که اخیرا محتوای آنها فاش شده، به شکنجه خود و تهدید شدن به تجاوز جنسی اعتراض کرده است. ابوالفضل قدیانی گفته: «به نظر من چاره کار همان است که همیشه گفته‌ام. باز هم می‌گویم باید آقای خامنه‌ای دست از این قدرت جهنمی بردارد و کنار رود و نظام استبداد دینی برود و جای خود را به یک نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بدهد.»