صدور حکم ترک خاک برای زوج فیلمساز ایرانی در ترکیه

رامین صابری جعفری و آناهیتا مروتی به زمانه گفتند پرونده پناهجویی آنان از سوی مقامات قضایی کشور ترکیه بسته شده و حکم ترک خاک برایشان صادر شده است.