لرستان در انتظار سیل

پیش‌بینی شده که بارش‌های سیل‌آسیا دو برابر فرودین ۹۸ خواهد بود. حوزه رودخانه‌های کشکان و سرشاخه‌های آن و همچنین تیره دورود باید تخلیه شوند.