اعتراض کارگران به عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر شیوع ویروس کرونا

در پی اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، کارگران پارس جنوبی، کارگران شرکت هپکو، و کارگران راه‌آهن قم از عدم وجود امکانات پیشگیرانه در محیط کار انتقاد کردند و خواستار رعایت مسائل ایمنی و در اختیار داشتن امکانات بهداشتی مقابله با این ویروس شدند.