اعتصاب غذای صدها زندانی در زندان ارومیه

حدود ۳۰۰ زندانی بند ۱ و ۲ روان‌درمانی زندان ارومیه همزمان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. آب گرم این بندها از سه هفته پیش قطع است. چند زندانی سیاسی این زندان هم در اعتصاب غذا قرار دارند.