«مردم دیوانه شده‌اند… اما حق دارند» − گزارش از تأثیرات کرونازدگی

سیامک امیدوار  − آخوندزدگی، جنگ‌زدگی، زلزله‌زدگی، سیل‌زدگی، فقرزدگی و حالا کرونازدگی. مردم با این مشکل تازه چگونه مواجه می‌شوند؟ صداهایی از اعماق.