پناهجویان گرفتار در مرز ترکیه و یونان

تصاویری از مرز ترکیه و یونان به دست زمانه رسیده است که نشان می‌دهند پناهجویان در منطقه مرزی پازار کوله تجمع کرده‌اند. این تجمع با شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور از سوی پلیس یونان روبه‌رو شده است.