امکان شیوع کرونا در میان رانندگان بلاتکلیف در مرزها

با توجه به عدم ارائه تجهیزات اولیه بهداشتی در مرزهای کشور و عدم اعزام تیم‌های پزشکی، احتمال شیوع کرونا میان رانندگان بلاتکلیف کامیون‌ها وجود دارد.